Azərbaycan Milli  Elmlər  Akademiyası

İQTİSADİYYAT  İNSTİTUTU

  

STRUKTUR

Direktor
Elmi işlər üzrə müavin
Ümumi işlər üzrə müavin
Elmi katib
Elmi şura
Problem şurası
Gənc alimlər şurası
Şöbələr

HAQQIMIZDA

İnstitutun tarixi
İnstitut haqqında
İnstituta rəhbərlik etmiş şəxslər
Tanınmış iqtisadçılar
Elmi istiqaməti
Baş elmi işçilər
Aparıcı elmi işçilər
Böyük elmi işçilər

NƏŞRLƏR

Monoqrafiyalar
"İqtisadiyyat" (Xəbərlər) jurnalı
"Elmi əsərlər" məqalələr toplusu
Məqalələr
E-kitabxana

ELMİ YARADICILIQ

Elmi hesabatlar
Məruzələr
Avtorefaratlar
Elmi konfranslar

AKADEMİK FƏALİYYƏTİ

Doktorantura
Dissertasiya şurası
Akademik proqramı
 
Müsahibələr
Layihələr
Video
Fotoqalereya
Arxiv
Əlaqə
   

 

İbadov Sabir Adil oğlu

 

i e n, dosent , aparıcı elmi işçi

 

1930-cü ildə anadan olmuşdur. 1949-cü ildə məktəbi bitirib.

Təhsili, Elmi dərəcəsi və adları.

1949-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş. 1954-cü ildə ADU-nun Tarix fakültəsinin siyasi iqtisadi ixtisası üzrə bitirmiş.

1967-ci ildə «Siyasi iqtisadın predmetinin müəyyən edilməsinin tarixi inkişaf mərhələləri və onun daha da təkmilləşdirilməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1954-1957: Azərbaycan Maliyyə-kredit texnikumunda siyasi iqtisad müəllim

1957-1959: Bakı-Kooperativ Texnikumunda siyasi iqtisad müəllim

1959-1962: BDU-nun «Siyasi iqtisad» kafedrasında aspirant

1963-1970: Azərbaycan Politexnik İnstitutunda siyasi iqtisad müəllim, baş müəllim və dosent

1970: BDU-nun «Siyasi-iqtisad» kafedrasında baş müəllim

1972: BDU-nun «Siyasi-iqtisad» kafedrasında dosent

22.04.2004– dən hal-hazıra qədər: BDU-nun «Siyasi-iqtisad» kafedrasında kafedra müdiri

İqtisadiyyat (iqtisadi nəzəriyyə) və iqtisadi təlimlər tarixi fənnləri üzrə dərs aparır.

Bir monoqrafiyanın (kollektiv), 7 kitabın (şərikli) və bir dərsliyin müəllifidir. Ali məktəblər üçün 3 iqtisadi nəzəriyyə və Azərbaycan iqtisadiyyat dərsliklərinin ümumi redaktorundan biri və həmmüəllifdir.75 elmi əsərləri var.

 

Tədqiqat sahəsi

İqtisadi qloballaşma və milli iqtisadiyyatın müstəqilliyi problemləri. Azərbaycanın keçid dövrü iqtisadiyyatı və dövlətin iqtisadi-siyasəti.

Seçilmiş əsərləri

1. «Azərbaycanın keçid dövrü dövlətinin iqtisadi funksiyaları». Gənc tədqiqatçıların Azərbaycan müstəqillik yollarında: problemlər, perspektivlər mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları». BDU-nun nəşriyyatı 2004.

2. «Iqtisadi qloballaşmanın Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün pozitiv və neqativ nəticələri»nə dair. Bakı. AMEA Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası 2004-si il №2. 18 jurnal səhifəsi.

3. «Qlobal iqtisadiyyat yolu. Böyük İpək yolunun-bərpasının Azərbaycanın müstəqil iqtisadiyyatının formalaşmasında rolu». Bakı. AMEA Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası 2005.№1.

4. Keçid dövrü iqtisadi münasibətlərinin formalaşmasının qanunauyğunluqları. «Yeni dünyanın sosial-siyasi və iqtisadi problemləri» (məqalələr toplusu) BDU. 2007.

5. «Milli iqtisadiyyat: məzmunu və müstəqil mövcudluğunun zəruri şərtləri» AMEA Iqtisadiyyat Institutu. Milli iqtisadiyyatın problemləri. (məqalələr toplusu) 2-ci buraxılış 2007. s.3-20.

6. İqtisadi təlimlər tarixi fənninin proqramı. Bakı Universitetinin nəşriyyatı 2007.

7. «Müsətəqil milli iqtisadiyyat: məzmunu və formalaşdırılmasının nəzəri problemləri». BDU-nun Xəbərləri. №4, 2007

8. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının maddi-texniki bazasının yaradılması problemi. BDU «Müasir dövrün sosial-iqtisadi problemləri» (məqalələr toplusu). 2008.

9. İqtisadi qloballaşma və müstəqil milli iqtisadiyyatın inkişafı problemləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu. «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının əsas istiqamətləri» monoqrafiyasında IV mövzu. B., «Elm». 2008.

10. İqtisadi təlimlər tarixi. II hissə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Həmmüəllif. B., 1971.

11. Müasir dövrdə imperializmin iqtisadi qanunauyğunluqları. Dərs vəsaiti. Elmi redaktor, həmmüəllif. B., 1973.

12. İqtisadi nəzəriyyə. 1-ci hissə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, həmmüəllif. B., 1993.

13. İqtisadi nəzəriyyə. 2-ci hissə.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, həmmüəllif. B., 1997.

14. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik - ümumi redaktorlardan biri, həmmüəllif. B., 1998.

15. İqtisadi nəzəriyyə. Ali məktəblər üçün dərslik, həmmüəllif. B., 2002.

16. İqtisadiyyat (iqtisadi nəzəriyyə). Ali məktəblər üçün dərslik, müəllif. B., 2008.

   
   

AZƏRBAYCAN

Video
 

LİNKLƏR

 
 
SAYĞAC
free counters
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.
Bütün hüquqlar qorunur. Materiallardan istifadə edərkən sayta istinad etmək gərəkdir. 2011.